TERREINREGLEMENT TC AQUILA

Beste leden,

Om de terreinen, clubhuis en omgeving kwalitatief te houden, vragen wij aandacht voor volgende punten:

1. Enkel leden of personen die via de gemeente reserveren zijn toegankelijk op onze terreinen!
    Indien u wenst lid te worden, gelieve contact op te  nemen met één van de bestuursleden.
2. Toegang tot de velden via zijpad die langs het clubhuis loopt
3. Fietsen plaatsen aan de fietsenstalplaats en geen fietsen tegen de omheining rond de velden
    of op ons terras plaatsen
4. De terreinen enkel te betreden met tennisschoenen. Voetbalschoenen of schoenen met ruw
    profiel zijn niet toegelaten.
5. Slepen/vegen van de velden na iedere speelbeurt met de sleepmatten in spiraalvorm en niet
     heen en weer.
6. Bij hevig regenweer de velden niet betreden.
7. Na een regenbui kijken of de velden reeds bespeelbaar zijn (ligt er geen film op van water,
    liggen er geen plassen op, is het niet te glad als je schuift met je schoen)
8. Bij droog weer de terreinen besproeien voor het spelen. Na het spelen eerst vegen en dan
    terug sproeien.
9. Besproeien met de handsproeiers waarbij je de sproeikop naar boven richt. Na het sproeien
    de lans proper op rollen.
10. Wanneer de bar open is kunnen de terreinen automatisch gesproeid worden.
11. De veegmatten STEEDS terug ophangen, niet op de betonbalk laten liggen en zeker niet op
      de sproeikoppen die in het speelveld zitten.
12. Lege flesjes, papier, enz steeds te deponeren in de vuilbakken die aan de ingang van de
      velden staan.
13. Hou de parking à de tennisclub eveneens proper.
14. Steeds te reserveren via het on-line reservatiesysteem en uw reservatie vooraf te wissen
      indien u niet komt spelen.