winter ontmoetingen 2018 - 2019 TC Orscamp

Dit jaar nemen we met TC Aquila voor de 2e maal deel aan de winterontmoetingen in TC Orscamp. 

We krijgen het gezelschap van TC Zedelgem, TV Loppem, KTC Brugge, TC Orscamp en TC Koddaert waardoor we dus 5 keer aan de bak komen (zie kalender). 

Na de 1e editie werden er wat zaken bijgestuurd maar de nadruk blijft nog steeds op het organiseren van een toffe ontmoeting en dit in een zeer recreatieve sfeer en er worden alleen maar dubbelwedstrijden gespeeld. 

Om te vermijden dat er vb 2 heren tegen 2 dames spelen werd dit jaar geopteerd om te werken met vooropgestelde reeksen met een minimum en maximum punten. Dit laatste kan wat afwijken (zie getal tussen de haakjes) M.a.w. stel je eens een dubbel dames op met vb 25 punten samen ipv 20 punten is dit geen probleem. We blijven soepel want de "fun" primeert en er kan vooraf nog altijd overleg zijn met de andere ploeg om bij te sturen. Dubbelklassementen zijn van toepassing. 

Reeksen:

DD 10-20 (max. 30)

DD 20-40 (max. 50)

DG 10-25 (max. 40)

DG 25-50 (max. 70)

DH 10-30 (max. 40)

DH 30-60 (max. 80)

Kalender:

Zaterdag 1/12/2018        TC Aquila - TV Loppem om 19u00

Zaterdag 15/12/2018      TC Aquila - TC Koddaert om 20u30

Zaterdag 12/01/2019      TC Aquila - TC Orscamp om 20u30

Zaterdag 26/01/2019      TC Aquila - KTC Brugge om 19u00

Zaterdag 09/02/2019       TC Aquila - TC Zedelgem om 20u30

Vanaf dit jaar zullen de kapiteins na de ontmoeting gevraagd worden om de eindscores in te vullen op een blad die zal uithangen in TC Orscamp. Na de laatste ontmoeting kunenn we dan bekijken als er nog ruimte en tijd is om te spelen voor 1-2 plaats, ...

Deelnameprijs: 6 €/pp (te bezorgen aan de ploegkapitein de avond zelf)

Aanvangsuren: 19u00 = verplicht aanwezig tegen 18u45 of aanvangsuur 20u30 = verplicht aanwezig om 20u15. 

-> dit om stipt om 19u te starten en te vermijden dat de wedstrijden te lang uitlopen en de 2e sessie van 20u30 eveneens-ongeveer stipt kan opstarten

-> wedstrijden worden volledig uitgespeeld met een super t-break 3e set waarvoor een speeltijd van 1u30 voldoende zou moeten zijn. 

Inschrijven: c.declerck@tcaquila.be en wij hopen terug op een massale deelname zoals vorig jaar waardoor we de selecties tijdig kunnen maken, bijsturen waar nodig, ...